Skulpturë-gdhendje

Skulpturë-modelim

Forma

~Form is an element of art that exist in three-dimensional and enclose objects.
A form can be described in length, width, and depth.
Forms can be geometric or organic.

Seascape

Ngjyrat

Vijat

vija e vazhdueshme

Vijat

Line
~Line is a mark made with a sharp/pointed moving tool on a surface.
There are 5 types of lines:
Vertical
Horizontal
Diagonal
Zig-zag
Curved

 

Ngjyrat

Ngjyrat ndahen në ngjyra primare, sekondare dhe terciare.

Forma

vija, forma, tekstura

toni

Toni paraqet sasinë e ndriçueshmërisë në një ngjyrë të caktuar.